22 червня 2024

Православне вчення про Священне Писання

24.09.2019.

Православна Церква Священним Писанням визнає книги, написані з на-тхнення Святого Духа (2 Петр. 1, 21) пророками, апостолами й богомудри-ми мужами.
До книг Старого Завіту відносяться: перечисляються 22 книги Старого Завіту. До книг Нового Завіту відносяться відомі 27 книг.
Неканонічними є книги Товіта, Юдіф, Премудростей Соломонових, Ісу-са, сина Сирахова, 2-гу та 3-тю книги Ездри та усі три книги Маккавейські. Автори неканонічних джерел залишились невідомими. Але святі отці й учи-телі християнської Церкви любили і шанували їх.
Пояснювати Священне Писання без керівництва Церкви і поза Священ-ним Переданням не дозволяється вченням Православної Церкви.
1. Баптисти ж вважають, що апокрифічними книгами є ті книги, які в Православній Церкві називаються неканонічними і вказують, що зміст цих книг суперечить Священному Писанню.
2. Читання і тлумачення Священного Писання віддається свавіллю віру-ючих.