26 травень 2022

Новини

Православна Церква Священним Писанням визнає книги, написані з на-тхнення Святого Духа (2 Петр. 1, 21) пророками, апостолами й богомудри-ми мужами.
До книг Старого Завіту відносяться: перечисляються 22 книги Старого Завіту. До книг Нового Завіту відносяться відомі 27 книг.
Неканонічними є книги Товіта, Юдіф, Премудростей Соломонових, Ісу-са, сина Сирахова, 2-гу та 3-тю книги Ездри та усі три книги Маккавейські. Автори неканонічних джерел залишились невідомими. Але святі отці й учи-телі християнської Церкви любили і шанували їх.

Тропар, глас 4
Різдво Твоє, Богородице Діво, / радість провістило всьому світові, / бо з Тебе засяяло Сонце Правди — Христос Бог наш, / що знищивши прокляття, дав благословення / і, зневаживши смерть, дарував нам життя вічне.
Кондак, глас 4
Іоаким, Анна від докору неплідності, / Адам же Єва від тління смертного визволилися, / Пречистая, у святім Народженні Твоїм. / Це святкують люди Твої, / від вини гріховної визволившись, / і взивають до Тебе! / неплідна народжує Богородную і Матір життя нашого.
Величання

Православні християни перейняли від святих отців і в усьому світі додержуються таких звичаїв.
1. Увійшовши до святого храму і осінивши себе хресним знамен-ням, творять три малих поклони, промовляючи:
“Творче мій, Господи, помилуй”.
“Боже, будь милостивий до мене, грішного”.
“Без числа згрішив я, Господи, прости мене.”

“А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що втаїні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно” (Мф., 6, 6).
Господь, що заповів усамітнену молитву, дуже часто Сам, під час Свого земного мандрування, як оповідає Євангелія, перебував у ній. Він не мав де голову прихилити, тому часто замінювали Йому німотну спокійну келію мовчазні вершини гір та тінисті виноградники.